top

. Η καταλληλότερη εποχή είναι από αρχές Ιανουαρίου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου ανάλογα με τον καιρό. Τα περισσότερα δέντρα μπαίνουν σε καρποφορία από τον 3ο με 4ο χρόνο ανάπτυξης τους. Μέχρι τότε σκοπός μας είναι ο σωστός σχηματισμός του σκελετού του δέντρου. Η διαδικασία ονομάζεται κλάδεμα μόρφωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα κλαδέματος (παλμέτα ,άτρακτος) όμως το πιο εύκολο και αυτό που συναντάται στην περιοχή μας είναι το κυπελλοειδές.

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

Χρόνος 1ος : Συντέμνουμε  το δέντρο σε ύψος 60 εκ από το έδαφος και το μονοβεργούμε (αφαιρούμε όλα τα κλαδάκια και κρατάμε ένα κεντρικό). Έχουμε σχηματίσει τον κορμό του δέντρου.

Χρόνος 2ος :  Επιλέγουμε 3-5 υγιείς βλαστούς που έχουν εκπτυχθεί σε ύψος 60 εκ από το έδαφος και σχηματίζουν γωνία περίπου 45 μοίρες σε σχέση με τον κορμό.  Τους συντέμνουμε στα 4 μάτια (οφθαλμούς βλέπε εικόνα 2). Έχουμε σχηματίσει τον πρωτογενή σκελετό του δέντρου.

Χρόνος 3ος:  Σε κάθε πρωτογενή βραχίονα (αυτοί που κρατήσαμε την προηγούμενη χρονιά επιλέγουμε 3 βλαστούς με ομοιόμορφη ανάπτυξη και τους συντέμνουμε στα 4 μάτια. Αφαιρούμε οποιαδήποτε άλλη εκπτυξη. Τώρα έχουμε το δευτερογενή σκελετό.

Χρόνος 4ος: Αντιστοίχως με τα παραπάνω δημιουργούμε τον τριτογενή σκελετό και θα έχουμε μια μικρή παραγωγή ενώ σίγουρα θα είχαμε και κάποια καρποφορία τον προηγούμενο έτος ανάλογα με το δέντρο.

Χρόνος 5ος: Από αυτό το έτος και μετά ξεκινά το κλάδεμα μόρφωσης που εξαρτάται από το κάθε δέντρο. Βλέπε Κλάδεμα καρποφορίας.

ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ (5ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

 

Το κλάδεμα αποτελεί μια από τις βασικότερες καλλιεργητικές τεχνικές και στα φυλλοβόλα καρποφόρα εφαρμόζεται από αρχές Ιανουαρίου έως τέλη Φεβρουαρίου. Από τη στιγμή που έχουμε διαμορφώσει το δέντρο και έχει σχηματιστεί ένα όμορφο κύπελλο ακολουθεί το κλάδεμα καρποφορίας. Σκοπός μας είναι η διατήρηση του σχήματος και ενός σωστού μεγέθους, η καλή ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας όπως επίσης και ο καλός αερισμός και φωτισμός του δέντρου. Παρακάτω περιγράφονται οι απαιτήσεις  και η αυστηρότητα κλαδέματος κάθε ομάδας καρποφόρων .

 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ-ΒΑΝΙΛΙΑ

Οι ανθοφόροι και ξυλοφόροι οφθαλμοί της δαμασκηνιάς δύσκολα διακρίνονται. Η καρποφορία φέρεται κυρίως σε κοντούς βλαστούς μήκους 0,5 -5 εκ όπου ο επάκριος είναι ξυλοφόρος και οι πλάγιοι καρποφόροι. Οι κλαδίσκοι αυτοί ονομάζονται μπουκέτα Μαΐου και συναντώνται σε κλάδους ηλικίας 2 η περισσοτέρων ετών.

Διαδικασία: Αραιώνουμε τους αδύνατους και πλεονάζοντες κλάδους. Έπειτα καθαρίζουμε το εσωτερικό του δέντρου ώστε να έχουμε επαρκή φωτισμό και αερισμό αλλά κρατάμε μερικά μπουκέτα Μαΐου.  Έπειτα κλαδεύουμε σύμφωνα με το σχήμα του δέντρου κρατώντας 3-4 κλαδιά ανά κύριο κλάδο και μειώνουμε στα 20-25 εκ.

 

ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ

Οι ανθοφόροι και οι ξυλοφόροι οφθαλμοί διακρίνονται εύκολα. Οι ανθοφόροι είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος και σφαιρικοί ενώ οι ξυλοφόροι είναι κωνικοί. Η βερικοκιά καρποφορεί κυρίως σε μπουκέτα Μαΐου (βλέπε δαμασκηνιά) αλλά και σε φετινούς κλάδους.

Διαδικασία: Αφαίρεση ξερών και περιττών κλάδων με σκοπό τη διατήρηση του σχήματος καλό αερισμό και φωτισμό του δέντρου. Ανάλογα με τη ζωηρότητα του δέντρου συντέμνουμε τους κλάδους που θα κρατήσουμε . σε δέντρα ενήλικα και ζωηρά μέτριο κλάδεμα (μήκος 35-75 εκ) και σε αδύναμα νεαρά στα 25-35 εκ.

 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Η ροδακινιά καρποφορεί κυρίως σε βλαστούς του προηγούμενου έτους. Οι ανθοφόροι οφθαλμοί διακρίνονται εύκολα λόγο του ότι είναι κυλινδρικοί  και καλύπτονται με χνούδι και συναντώνται ένας ανά κόμβο σε κλαδί που καρποφορεί  . Οι ξυλοφόροι δεν καλύπτονται με χνούδι και οξείς-επιμήκεις.

Διαδικασία: Αραιώνουμε τους αδύνατους και πλεονάζοντες κλάδους, τα ξερά κλαδιά ώστε να διατηρείται το σχήμα και επαρκής φωτισμός. Έπειτα συντέμνουμε και τους ξυλοφόρους και τους ανθοφόρους κλάδους κρατώντας 8-10 μάτια.

ΚΕΡΑΣΙΑ

Η διάκριση ξυλοφορων-ανθοφόρων είναι. Η καρποφορία γίνεται σε μπουκέτα Μαΐου (βλέπε δαμασκηνιά).

Διαδικασία: Κατά τα πρώτα δέκα χρόνια ανάπτυξης το κλάδεμα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία πλάγιων κλάδων κλάδων αφού έχει την τάση να αναπτύσσονται κάθετα. Οπότε συντέμνουμε αρκετά τους κάθετους κλάδους και καθαρίζουμε το εσωτερικό. Όταν έχουμε ικανοποιητικό σχήμα και έχουν σχηματιστεί μπουκέτα Μαΐου το κλάδεμα είναι ελαφρύ. Συντέμνουμε μόνο τους κλάδους σε μεγάλο μήκος και καθαρίζουμε τους συνωστισμένους, συμπλεκόμενους κλάδους.

 

ΒΥΣΣΙΝΙΑ

Έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά και ανάγκες με την κερασιά. Όμως η καρποφορία της γίνεται σε φετινούς κλάδους και έχει την τάση για λαίμαργη βλάστηση (κάθετοι κλάδοι στο εσωτερικό της κόμης) Οπότε το κλάδεμα πρέπει να είναι πιο αυστηρό από της κερασιάς και να αφαιρούνται οι λαίμαργοι βλαστοί.

 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ,ΑΧΛΑΔΙΑ,ΚΥΔΩΝΙΑ)

Τα μηλοειδή καρποφορούν σε κλάδους προηγούμενου έτους. Τα 3-4 πρώτα χρόνια σχηματίζουμε το σκελετό του δέντρου. Έπειτα το κλάδεμα πρέπει να είναι πολύ ελαφρύ δηλαδή αφαιρούμε τα λαίμαργα, ξερά, συμπλεκόμενα κλαδιά με σκοπό το σωστό φωτισμό και αερισμό του δέντρου. Τους κλάδους που κρατάμε τους συντέμνουμε λίγο (έκτος αν έχουν μεγάλο ύψος) και κρατάμε αρκετά μπουκέτα Μαΐου.

 

 

Μοιραστείτε το:

bottom